Huisartsenpraktijk Gorissen in Langeraar

Huisartsenpraktijk Gorissen
Langeraarseweg 5
2461 CD Ter Aar
0172–602139 (08:00 – 17:00)
Google Maps / street view
Actuele bereikbaarheid:
0172–602139 (08:00 – 17:00)
Afspraak maken: 08:30 – 10:30
Tel. spreekuur: 10:30 – 11:00
Uitslagen: 10:30 – 11:00
Afspraak maken:
Bel tussen 08:30 – 10:30
Online via de webagenda
Telefonisch spreekuur en uitslagen:
Bel tussen 10:30 – 11:00
Herhaalreceptenlijn:
Spoedgevallen:
0172–603210 (overdag op werkdagen)
088–4274700 (avond en weekend)
Avond- en weekenddienst:
Centrale huisartsenpost Alphen aan den Rijn
088–4274700
Online consult:
Niet-spoedeisende medische vragen kunt u stellen via een eConsult.
Huisartsen:
De heer R.P. Gorissen
Mevrouw N. Kidjan
De heer Mr. L. Gorissen
Assistentes:
Diana Spaans
Pascal van der Heijden
Aanmelden nieuwe patiënten:
De praktijk is geopend voor nieuwe patiënten. Neemt u alstublieft het aanmeldformulier ingevuld mee wanneer u zich aanmeldt.
Telefooncentrale:
U krijgt na het kiezen van het praktijknummer 602139 een keuzemenu. Kies 1 voor spoed, 2 voor de herhaalreceptenlijn, of 3 voor de assistente. Op deze pagina kunt u onder Actuele bereikbaarheid zien of u in de wacht komt te staan. U kunt dan besluiten op een later moment te bellen.
Bloedafname in de praktijk:
De assistente kan bloed afnemen voor onderzoek. Dit kan meteen na het consult en u hoeft hiervoor dus niet meer naar het laboratorium.
Co-assistent:
Wij zijn verbonden aan de universiteit van Leiden voor de opleiding van co-assistenten. U zult dus regelmatig een co-assistent in de praktijk tegenkomen. Als u de dokter liever alleen spreekt, is dat geen enkel probleem en kunt u dit doorgeven aan de assistente.
Spreekuurtijden R.P. Gorissen:
Maandag08:00 tot 17:00
Woensdag08:00 tot 17:00
Donderdag08:00 tot 13:00
13:00 tot 17:00 (voor spoed)
Vrijdag08:00 tot 17:00
Uitsluitend op afspraak
Spreekuurtijden mevrouw N. Kidjan:
Maandag08:00 tot 17:00
Woensdag13:00 tot 17:00
Vrijdag08:00 tot 17:00
Uitsluitend op afspraak
Spreekuurtijden L. Gorissen:
Maandag19:00 tot 22:00
Dinsdag08:00 tot 17:00
Donderdag07:00 tot 13:00
Uitsluitend op afspraak
U kunt bij ons terecht voor:
Alle huisartsgeneeskundige zorg
Chirurgische ingrepen
Bloedafname tbv onderzoek
Behandeling van spataderen
Sterilisatie bij mannen
Plaatsen van spiraaltjes
ECG in eigen praktijk
24-uurs bloeddrukmeting
Dermatoscopisch onderzoek
Allergietest
Longfunctiemeting
Keuringen
E-mailconsult
Videoconsult
Medische informatie online
De volgende websites geven over het algemeen betrouwbare informatie, maar zijn geen vervanging voor een bezoek aan de huisarts.
Thuisarts is een pagina van het Nederlands Huisartsen Genootschap met informatie over gezondheid en ziekten.
Apotheek.nl biedt informatie over medicijnen.
Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering geeft per land aan of u vaccinaties nodig heeft.
Het CAK biedt informatie over reizen met medicijnen, de Wmo en de Wlz.
Privacyverklaring